גיל נדל משרד עורכי דין

 

רואי חשבון היזהרו במתן עצה מקצועית


תקציר פסק דין/ רמי אריה עו"ד רו"ח

 

בית המשפט השלום בתל אביב קיבל את התביעה בתיק א 24051/05 אלגם גיל סוכנויות בע"מ נ' דוד ברנדוחייב רואה חשבון שנתן ייעוץ לחברה בתחום המס לפצות את החברה בגובה הנזק.להלן תקציר פסק הדין:

1.התובעת, חברת אלגם גיל סוכנויות בע"מ (להלן: "החברה"), נועצה ברואה החשבון שלה (להלן: "דוד") בדבר שיעור המע"מ בעסקה מסוימת שערכה, דוד ייעץ לחברה כי על עסקה זו יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס.

2.לימים התברר כי העסקאות פטורות ממע"מובשל כך לא ניתן לנכות בגינן מס תשומות. לחברה הוצאה שומה לפי מיטב השפיטה על ידי מע"מ בסכום כולל של312,888 ש"ח .

3.החברה פנתה לעו"ד המומחה במס ולאחר מו"מ הגיעה להסדר פשרה עם מנהל מס ערך מוסף בעניין הפחתת גובה התשלום.החברה הגישה תביעה כנגד רו"ח בגין עוולת רשלנות וטענה לפיצוי בגובה השומה ובגובה שכר טרחת המומחה.

4.בית המשפט בחן את אופי שירותי הייעוץ שנתן דוד וקבע כי תפקידו כולל מתן עצותבנושא מס. בעבר דוד אף הדריך את מנהל החברה כיצד לבצע את עסקאותיו והחברה פעלה בהתאם לעצותיו, דוד אף ערך מדי חודש את הדיווחים הכספיים של לקוחותיו (בהם דיווחי מע"מ), כמו כן הודה דוד כי במקרה זה לא שם לב לחבות המס.

5.נקבע, דוד התרשל כלפי החברה בכך שמסר מידע שאינו מדויק והביא לחבות מס שהחברה לא נערכה לה ועל כן לא היה באפשרותה לתכנן את צעדיה מבעוד מועד.

6.דוד ישלם לחברה את סכום השומה ששולמה לפי ההסדר, עלות שכ"ט המומחה והוצאותהמשפט.

7.המסקנה: בטרם ימהר מייצג בתחום המס לתת עצה וייעוץ מקצועי ללקוחו, כדאי שיברר היטב את היבטי המיסוי המלאים הרלבנטיים, ויוציא חוות דעתו בכתב, כדי שתמקד את התשתית העובדתית הרלבנטית שנמסרה לו מאת לקוחו ואת המלצתו כפי שנמסרה וכפי שיושמה על ידי הלקוח. הדבר חשוב גם כדי לשלול כוונה פלילית בהתאם לע"פ 845/02 - מדינת ישראל נגד תנובהולע"א ע"פ 5672/05 - טגר נגד מדינת ישראל