גיל נדל משרד עורכי דין

 

הביטוח יפצה בגין פעולת חילוץ רשלנית של ספינה בכנרת

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח )משפטן( עמית זומר

לאחרונה, חייב בית המשפט המחוזי בת"א את חברת הביטוח מנורה לפצות את חברת א.ג. אופיר ניהול ושיווק

בע"מ )"בעלת הספינה"( בכ 5.2- מיליון ש"ח, בגין פעולות חילוץ רשלניות בהן נקט הביטוח להצלת ספינה שטבעה

בכינרת.

על אף שבית המשפט פסק כי פוליסת הביטוח שנחתמה בין הצדדים אינה מכסה את האירוע בשל כך שבעלת

הספינה לא עמדה בתנאים שונים בה, חויב הביטוח באחריות בגין פעולות החילוץ שבהן נקט, שבגינן נחתם בין

הצדדים הסכם חדש.

עובדות המקרה:

חברת אופיר הינה בעלים של ספינת עץ מתוצרת מצרים להשטת נוסעים בכינרת. הספינה נרכשה לפני שנים רבות.

הספינה הייתה מבוטחת על ידי חברת מנורה, ובשנת 5222 כאשר הספינה עגנה בכינרת, התגלה כי סיפונה נמצא

מתחת למים.

חברת הביטוח נקטה בפעולות חילוץ כדי להקטין את הנזק, אך בסופו של דבר בעל הספינה טענה כי נגרם נזק של

אבדן כללי (Total Loss) , ומסרה לביטוח "הודעת נטישה" של הספינה, כלומר כי היא מעבירה את הספינה לבעלות

חברת הביטוח ודורשת את תגמולי הביטוח.

בעלת הספינה טענה שהספינה תוחזקה באופן מקצועי וראוי ביותר, בחריצות ובזהירות סבירה, ומשכך הייתה

מצויה במצב של כושר שייט ולא הפרה כל תנאי מתנאי הפוליסה ומערובות הביטוח.

בעלת הספינה טענה כי גם אם יימצא כי טביעת הספינה אינה מכוסה בפוליסת הביטוח, הרי שקמה לה זכות

לפיצויים בגין נזק חמור שנגרם לספינה במהלך חילוצה מן המים, שכן המבטחת בחרה בשיטת הצפה

זולה ובלתי מתאימה למאפייני הספינה, ושחילוץ רשלני זה גרם לפגיעה קשה בכלל מערכות כלי השייט.

מלבד הנזק הישיר, תבעה בעלת הספינה גם אובדן רווחים והחזר הוצאות החילוץ.

לעומת זאת, טענה המבטחת כי הספינה טבעה עקב תחזוקה לקויה ושקודם לטביעתה לא הייתה כשירה לשייט.

לכן, לנוכח הפרתן של ערובות הביטוח המעוגנות בפוליסה ובדין האנגלי – שאין כאמור מחלוקת שחל על חוזה

הביטוח נושא הדיון – המבטחת דוחה את תביעת החברה ובנוסף דורשת כי החברה תחזיר את הוצאות החילוץ

והאיטום שבהן נשאה המבטחת.

ועדת החקירה שמונתה על ידי מנהל הספנות והנמלים הגיעה לכלל מסקנה כי הטביעה אירעה בעקבות טיפול כושל

של צוות הספינה ב"תקינות המערכות ואטימות הספינה".

דיון והכרעה:

בית המשפט קבע כי הסיבה האמיתית לטביעה הינה טיפול כושל של בעלי הספינה בתחזוקת הספינה, ולפיכך ובשל

סיבות נוספות, נמצא כי האירוע אינו מכוסה תחת פוליסת הביטוח.

יחד עם זאת, בנוגע לשאלת נזקי החילוץ, בית המשפט קבע כי אכן עבודת החילוץ של חברת הביטוח הייתה

רשלנית, ולכן הביטוח חב בנזקי בעלת הספינה מכח דיני הנזיקין ולא מכח הפוליסה.

לעניין תביעת אובדן הרווחים הצפויים מהספינה, בית המשפט קבע כי מטרת הפיצוי הינו "השבת המצב לקדמותו"

ולא מעבר לכך, לאור הקושי לבצע הערכה נכונה של ההפסדים כאמור, וכן בעובדה כי החברה יכלה להקטין את

הפסד הרווחים באמצעות מציאת ספינה חלופית קבע בית המשפט כי אובדן הרווחים הינו בסך של 022,222 ש"ח

בלבד, פחות ממה שנתבע.

נפסק כי המבטחת תשלם לבעלת הספינה סך פיצוי של כ 5.2- מיליון ש"ח.

נפסק עוד כי המבטחת זכאית לקזז מן הסכום הוצאות שהוציאה בגין החילוץ בסך של כ 002,222- ש"ח.

, ]ת.א. )מחוזי ת"א( 5052-20 א.ג. אופיר ניהול ושיווק בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, פסק-דין מיום 01.5.00

בפני כבוד השופטת ענת ברון[.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל