גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גליון 560, יוני 2008