גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי

הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא

נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק

סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו

האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?

תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
28/10/12

באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
10/09/12

האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
10/09/12

מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
30/07/12

פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
05/06/11
כידוע, תביעות נגד מובילים אוויריים (חברות תעופה) ביחס לנזקים למטענים, כפופות לפי אמנות בינלאומיות (ורשה, מונטריאול) לתקופת התיישנות קצרה מאד של שנתיים מיום הגעת המטען (או מהיום שבו היה אמור המטען להגיע).