גיל נדל משרד עורכי דין

 
מוטרד או הוגה? (תשע"ח)

ארבעה עשר כבשי החג - לחג הסוכות (תשע"ד)

סוכות - סוכה בצל האבסורד? (תשע"ג)

סוכות -לולב כקרבן? (תשע"ג)

תעלומת חג הסוכות – מסע בארבעה חומשים (הפתרון) (תשע"ב)

תעלומת חג הסוכות – מסע בארבעה חומשים (חלק ראשון) (סוכות תשע"ב)

סוכות - הסוכה – מתח או הרמוניה? (התש"ע)

"חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומיקבך" – סוכה או אסיף?