גיל נדל משרד עורכי דין

 
כלכליסט 8/5/2013

כלכליסט 12.5.13

כלכליסט 10.1.13

כלכליסט - 8.1.13

כלכליסט 1.2.12

כלכליסט 15.1.2012

כלכליסט 19.1.2012

כלכליסט 11.9.2011

כלכליסט 8.9.2011

כלכליסט 17.8.2011