גיל נדל משרד עורכי דין

 
חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964
12/09/06

תקנות סוכני המכס, תשכ"ה-1965
12/09/06

צו סוכני המכס (קביעת פעולות מכס), תשכ"ה-1965
12/09/06