גיל נדל משרד עורכי דין

 
מקץ - ניסי חנוכה – מהפרדה היסטורית להפרדה הלכתית

מקץ - המצוות בפרשה: מה לחנוכה ולתרי"ג מצוות?

חג החנוכה ופצצת הרייטינג