גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?

נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות

בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי

תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר

סוכן אוניה אינו אחראי לכסות את חובות האוניה

המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד

העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען

היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?

תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
18/03/13

חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
24/02/13