גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים

בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח

העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל

נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים

משלח חייב לגלות ללקוח פרטים על אופן חישוב משקל המטען

בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל

האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?

תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת

מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה

תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות

10   [11-12]