גיל נדל משרד עורכי דין

 

משלח חייב לגלות ללקוח פרטים על אופן חישוב משקל המטען

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
יבואן שאינו צד לשטר המטען חויב בתשלום דמי השהייה
בית המשפט המחוזי: היטל THC והיטל מעבר שלא שולמו לצדדים שלישיים לא יוחזרו ליצואן הישראלי
המשלוח לא הגיע ליעדו במועד - הנזק התחלק בין בעל המטען למשלח
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

 

 עו"ד גיל נדל, עותמאן אלשייך

 

רקע:

 

רוב המשלוחים מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל מתבצעים בעזרת חברות שילוח. ההתקשרות של יבואנים ויצואנים עם חברת השילוח, בין אם נעשית בכתב או בעל פה הינה התקשרות חוזית וחברת השילוח נדרשת לפרט מראש, בטרם ביצוע השילוח, את כל התנאים הנוגעים לביצוע השילוח.

נשאלה השאלה, מהו הדין במצב שבו חברת השילוח נתנה ללקוח הצעת מחיר על בסיס משקל המטען בק"ג, אך החיוב בפועל לאחר מכן היה על בסיס נפח המטען (דבר שהוביל לחיוב גבוה יותר)? האם מדובר במידע מהותי שעל חברת השילוח למסור ללקוח  או שמא מדובר במידע הידוע לכל העוסקים בתחום?

 

בסקירה זו נתאר  את פסיקת בית משפט השלום בפתח תקווה במקרה שבו לא הוסבר ללקוח כי חישוב  משקל המשלוח מתבצע לפי נפח החבילה ולא רק לפי משקלה הפיזי.

 

בעקבות זאת, בית המשפט קבע כי מדובר במידע חשוב שנוגע למחיר העסקה, דבר שגורם לכך שההסכם בין הצדדים הופר.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

ארקדי פורטנוי, העוסק בתחום הרכיבים האלקטרוניים ("היצואן"), שלח מכשירי מצוקה טלפוניים לרוסיה דרך חברת שילוח בינלאומית. בעת קבלת החיוב מחברת השילוח,  סירב היצואן לשלם את מלוא הסכום בטענה כי החיוב חושב על-פי משקלה הפיזי של החבילה בשקלול נפח החבילה, דבר שלא נאמר לו בעת ההתקשרות עם חברת השילוח. משקל החבילה הפיזי עמד על 157 ק"ג, בעוד שהמשקל של החבילה בשקלול נפח החבילה עמד על 230.5 ק"ג.

 

בנוסף, היצואן  טען כי הצעת המחיר שקיבל בערך של 12 דולר לק"ג הייתה עבור משלוח "door to door"בעוד שהוא נאלץ לשלם לעמיל מכס מקומי ברוסיה עבור שחרור הסחורה.על כן, טען כי חברת השילוח הטעתה אותו באשר לעלות המשלוח ולא השלימה את התחייבותה על-פי ההתקשרות בין הצדדים.   

 

חברת השילוח טענה שהיצואן  הינו איש עסקים שהיה צריך לדעת את אופן חישוב המשלוחים לחו"ל. בנוסף, נטען כי היצואן  קיבל הצעות מחיר מחברות אחרות שמהן היה עליו ללמוד שהחישוב מתבצע על-פי נפח בצד החישוב על-פי המשקל הפיזי. באשר להשלמת התחייבותה בנוגע לשחרור הסחורה מהמכס, חברת השילוח טענה שהיצואן  רכש שירותי שילוח בתנאי  DDUשאינם כוללים שחרור מהמכס במדינת היעד.

 

פסק-דינו של בית המשפט:

 

בית המשפטבחן את כלל הראיות והגיע למסקנה שחברת השילוח הטעתה את היצואן  מאחר שבשום שלב לא גילתה ולא הסבירה לו שהחיוב יתבצע גם על-פי נפח החבילה ולא רק  על-פי משקלה הפיזי.

 

בית המשפט הבהיר כי עצם העובדה שהיצואן  קיבל הצעות מחיר מחברות שילוח אחרות אין בה כדי להסיר את חובת חברת השילוח לגלות את אופן חישוב מחיר העסקה בעסקה הספציפית עם היצואן. מאחר ומדובר באי גילוי של פרט מהותי בעסקה, הגיע בית המשפט למסקנה שיש לבטל את ההסכם כאשר הכלל הוא שבמקרה של ביטול חוזה, על כל אחד מהצדדים להשיב את מה שקיבל מהצד השני. מאחר והיצואן  כבר קיבל את שירותי השילוח והחבילה הגיעה לרוסיה ולא ניתן לבטל את החוזה,  קבע בית המשפט כי על היצואן לשלם לחברת השילוח את העלות שחברת השילוח נשאה בה בגין המשלוח (תשלום ל-DHL)- לפי עדותה 90% מסכום החיוב שנשלח ליצואן.

 

 

לאור האמור, בית המשפט הורה ליצואן לשלם לחברת השילוח סך של 2,000 ש"ח כהשלמה לסכום שכבר שילם, ובכך להשלים את סך העלויות שנשאה בהן בגין המשלוח. הוחלט שלא לחייב את הצדדים בהוצאות משפטיות לאור הנסיבות.

 

[תא"מ (שלום פ"ת) 27033-01-14 פסק דין מיום 26/7/2015, בפני כבוד הרשם הבכיר אורן כרמלי].

 

לסקירות נוספות בנושא התחשבנות כספית מול חברות שילוח וסוכני מכס, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

 

סוכן מכס יישא בעלויות אחסנה עבור טובין של לקוחו

שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?

משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח

סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו

על התחשבנותבין משלח ישראלי למשלח זר

בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים

 

*             *             *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.