גיל נדל משרד עורכי דין

 
ניצבים – הבחירות מתקרבות ומה אני בוחר? (תשפ"ב)

דברים - "תשעים ותשעה אחוזים של הזעה" (תשפ"א)

שופטים - "קבורתו של החזון הרוחני הנשגב" (תשע"ט)

ניצבים – מחבר זכור לנו מנסה להשיג עבורנו עת הטוב ביותר מכל העולמות (תשע"ח)

כי תבוא - מחבר "זכור לנו" מנסה להשיג עבורנו את הטוב ביותר (תשע"ח)

שופטים - שלוש ועוד שלוש שווה תשע (תשע"ה)

דברים –הרגעה (תשע"ה)

עקב - חטא העגל ברשות הרפורמה (נוסח מעודכן) (תשע"ד)

ואתחנן - האם מעשה דתי הוא מה שמעל ההגיון האנושי? (תשע"ד)

חברת המופת - דבר תורה לפרשת כי תבא (תשע"ד)

ניצבים וילך - בואו, נלך הביתה, לא יהיה היום שום טקס (תשע"ג)

כי תצא - להתקדם מעבר לשכבת הבסיס (תשע"ג)

שופטים - קבורתו של החזון הנשגב (עד להודעה חדשה) תשע"ג

כי תבא – מהסדר ביניים להסדר קבע (תשע"ה)

ראה - המהלך החדש מתחיל, ובגדול (תשע"ג)

עקב - חטא העגל בשרות הרפורמה (תשע"ג)

ואתחנן - קונפליקט ערי המקלט (תשע"ג)

דברים 2 - מה קרה בדרך לנחל זרד? (תשע"ג)

דברים 1- איך מוסרים הודעה דרמטית? (תשע"ג)

האזינו - בחירה חופשית (3) – הסיום המפתיע ( תשע"ג)

וילך - בחירה חופשית (2) - התדהמה של משה (תשע"ג)

ניצבים - בחירה חופשית – עמדת הפתיחה (תשע"ב)

כי תצא - עדכונים בתפיסת המלחמה הישראלית - (תשע"ב)

כי תבוא - מדוע כרת ה' ברית נוספת עם בני ישראל בערבות מואב? (תשע"ב)

שופטים -מדוע ניתנו ערי המקלט בציווי מתגלגל? (תשע"ב)

ראה -על שלושה עניינים שלא יכלו להינתן לפני ארבעים שנה (תשע"ב)

עקב - קהל אחר – דברים אחרים (תשע"ב)

ואתחנן - איך נראה מעמד הר סיני לאחר ארבעים שנה?(תשע"ב)

דברים - "וגם יד ה' היתה בם להומם מקרב המחנה עד תומם" (תשע"ב)

ניצבים - מנגנון התיקון של הברית השלישית (תשע"א)

כי תבוא - פרשיית הביכורים והפיסגה החדשה של דור הנכנסים לארץ ישראל כי תבא (תשע"א)

כי תצא - על הפן החברתי של ספר דברים והלימון שהפך ללימונדה (תשע"א)

שופטים - על עיתויה המיוחד של פרשת שופטים (תשע"א)

ראה - המדריך המעשי לבהמות וחיות טהורות(תשע"א)

עקב - חטא העגל – רטרוספקטיבה (תשע"א)

ואתחנו "מעמד הר סיני - רטרופקטיבה" (תשע"א)

דברים - על מבטו המיוחד של ספר דברים, והשתקפותו בנאום הפתיחה של משה (תשע"א)

ניצבים - המצוות בפרשה: על עיקרי אמונה שאינם יכולים להימנות כמצוות (תש"ע)

כי תבוא - המצוות בפרשה: הביכורים - מקרבן אילם למכשיר משוכלל (תש"ע)

כי תצא - המצוות בפרשה: "זכור את אשר עשה ה' א-להיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים" (תש"ע)

שופטים - המצוות בפרשה: איסור הסגת גבול במקרקעי ארץ ישראל (תש"ע)

ראה - המצוות בפרשה: "לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהרך" (תש"ע)

עקב - המצוות בפרשה: ואהבתם את הגר (תש"ע)

ואתחנן - המצוות בפרשה: "לא תכרות להם ברית ולא תחונם ולא תתחתן בם" (תש"ע)

דברים - המצוות בפרשה - "לא תיראום, כי ה' א-להיכם הוא הנלחם לכם" (תש"ע)

שמיני עצרת - שמיני עצרת – סוף או התחלה? (התש"ע)

סוכות - הסוכה – מתח או הרמוניה? (התש"ע)

האזינו - המצוות בפרשה: ברכת התורה (התש"ע)

ראש השנה - לשמוע קול שופר (התש"ע)

ניצבים - המצוות בפרשה: ועתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת (התשס"ט)

כי תבא - המצוות בפרשה: כוח הדיבור (התשס"ט)

כי תצא - המצוות בפרשה: "לא תלבש שעטנז" או "ובגד שעטנז לא יעלה עליך"? (התשס"ט)

שופטים - המצוות בפרשה: איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה'? (התשס"ט)

ראה - המצוות בפרשה: לא תתגודדו – פשט, דרש, וחיוב מלקות (התשס"ט)

עקב - המצוות בפרשה: ברכת המזון (התשס"ט)

ואתחנן - ארבעת הצומות ותרי"ג המצוות (התשס"ט)

דברים - המצוות בפרשה: "לא תכירו פנים" – מינויים בלתי תקינים (התשס"ט)

האזינו - המצוות בפרשה: יין נסך ויין לקידוש – על תפיסת המשתמש הסופי (התשס"ח)

וילך - המצוות בפרשה: הקהל - קריאה קצרה ומשופעת בתכנים (התשס"ח)

ניצבים - המצוות בפרשה: כמה מעולה מעלת התשובה! (התשס"ח)

כי תבוא - המצוות בפרשה: "והלכת בדרכיו" - על הדרך הבינונית-אמצעית (התשס"ח)

כי תצא - המצוות בפרשה: שילוח הקן (התשס"ח)

שופטים - המצוות בפרשה: ספר התורה של המלך (התשס"ח)

ראה - המצוות בפרשה: תורה על- זמנית או תורה כל-זמנית. (התשס"ח)

עקב - המצוות בפרשה: "איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפלה" (התשס"ח)

ואתחנן - המצוות בפרשה: "לא תכרות להם ברית ולא תחונם" (התשס"ח)

דברים - המצוות בפרשה: עצמאות הרשות השופטת ומינוי דיינים ראויים (התשס"ח)