גיל נדל משרד עורכי דין

 

דברים - "תשעים ותשעה אחוזים של הזעה" (תשפ"א)

 

לתומס אדיסון, הממציא, מיוחסת האמירה הבאה "הצלחה מורכבת מאחוז אחד של השראה ותשעים ותשעה אחוזים של הזעה". והנקודה היא ברורה: ללא מאמץ, ללא השקעה, ללא התמדה – שום דבר לא יצמח, גם אם מדובר ברעיון הטוב ביותר, במיזם החדשני ביותר, או ביזם הכשרוני ביותר.

בפרשת השבוע שלנו, פרשת עקב, ממשיך משה רבנו את נאומו הגדול לעם ישראל, רגע לפני הכניסה לארץ ישראל. משה רבנו יודע שהוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, ומנקודת מוצא זאת, מתוך תחושת אחריות ומחויבות, הוא מנסה לצייד את הנכנסים לארץ ישראל במסרים ותובנות שחשוב שילוו אותם בהמשך חייהם. ואחד מהמסרים שמשה רבנו מעביר לעם הוא אותו מסר שתומס אדיסון ניסח אותו בקצרה אלפי שנים מאוחר יותר.

אחת הטראומות הבולטות שחווה עם ישראל בדרכו ממצרים לארץ ישראל היא חטא המרגלים. כזכור, לאחר שחלפה כשנה מיציאת עם ישראל ממצרים, מבשילה העת לכניסה לארץ ישראל, ומשה רבנו שולח משלחת של סיירים-מרגלים לבחון את הארץ. לאחר ארבעים יום חוזרת המשלחת, ודעת הרוב של חבריה (עשרה מול שנים) קשה מאד - לא נוכל לכבוש את הארץ. העם מקבל את דעת הרוב ומסרב להמשיך את המסע לארץ ישראל, ואף מבקש  -לא יאומן! -לחזור למצרים. התוכנית מבוטלת, וה' גוזר על עם ישראל הליכה במדבר של ארבעים שנה עד לכניסה לארץ ישראל.

רק לאחר ארבעים שנה במדבר שבהם עובר עם ישראל הכשרה אינטנסיבית במדבר, שבהם מתחלף הדור ויוצאי מצרים המקוריים כבר הולכים לעולמם, רק אז בשל העם להיכנס לארץ ישראל. וכפי שמסביר משה רבנו בפרשתנו "וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' א-לוהיך זה ארבעים שנה במדבר: למען ענותך לנסותך, לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו – אם לא, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם". הכניסה המהירה לארץ ישראל לא התאימה. העם לא היה בשל להתמודד עם קשיי כיבוש הארץ. הוא עדין היה בעולמה של מצרים. נדרש מהלך של הכשרת דור חדש, שיעבור תהליך מורכב וארוך במדבר, שיכין אותו לכניסה לארץ ישראל.

והדבר המדהים בעיני בכל הסיפור הזה הוא שהיזם שנכשל במהלך הזה הוא הקב"ה בעצמו. שהרי הקב"ה הוא אשר ייעד את הכניסה המהירה לארץ ישראל. הוא זה אשר נתן את הצ'אנס לעם ישראל לבצע סוג של קפיצת דרך ממצרים לארץ ישראל. והמהלך שלו הוא זה שנכשל. ומדוע? כי יזם מוצלח – אפילו א-להים בכבודו ובעצמו – אינו מספיק. הביצוע בשטח נעשה על ידי האדם,  והביצוע בשטח תמיד מלווה במאמץ, בהתמדה, ובהזעה, ללא קיצורי דרך.

איך אמרה גב' לידיה גרנט ב -  fame  -

 “You want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying… in sweat.”

 

 

איך אמרה גב'  גרנט בfame  - “You want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying… in sweat.”