גיל נדל משרד עורכי דין

 
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות

הפיקוח על ענף המזון - חלק שני

עיצומים כספיים ביבוא מזון