גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה פרסום תוספי מזון כבעלי סגולות ריפוי

 

  

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד מור גושן

תקציר:

לאחרונה אישר בית המשפט המחוזי תל אביב הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין ייחוס סגולות ריפוי לתוספי מזון ששווקו כמועילים למחלות פרקים. במסגרת הסדר הפשרה נקבע כי הנתבעות יחדלו מייחוס סגולות ריפוי לתוספי המזון ויתרמו תרומה לציבור הקשישים בישראל.

עובדות המקרה:

בקשה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה בטענה כי מספר חברות הטעו את ציבור הצרכנים עת פרסמו פרסומים המייחסים לתוספי מזון ששווקו על ידן סגולות מרפא, וזאת בניגוד באופן המפר את האיסור על ייחוס סגולות ריפוי למצרכי מזון, הקבוע בתקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), התשל"ח-1978 וכן את דרישות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

החברות שיווקו מגוון תוספי תזונה , והתובעים טענו לגבי המוצרים כי רכיביהם אינם יעילים לריפוי, עיכוב או מניעה של בעיות ומחלות פרקים, וזאת בניגוד לאופן בו שווקו ולהיגדים שיוחסו להם.

הצדדים הגיעו להסדר פשרה במסגרתו התחייבו החברות להימנע מפרסום המוצרים באמצעות היגדים או אמירות שיש בהם משום ייחוס סגולות ריפוי כלשהם, ובפרט להימנע מההיגדים הבאים: המוצרים משקמים ובונים את הסחוסים מחדש, מחזקים את מנגנוני השיקום הפועלים ברקמות המפרקים הפגועים, מרפאים את סחוסי המפרקים ו/או את מחלת ניוון המפרקים, מעכבים תהליכי הרס המפרקים, מטפלים בדלקות המפרקים, בעלי רכיבים המסייעים לטיפול בפרקים ושיקום הסחוס, משקמים ו/או מחדשים את רקמות החיבור והסחוס, מעכבים את הידרדרות מחלת הפרקים ומסייעים בתיקון המפרקים, יעילים לטיפול במחלת המפרקים, מעכבים את הרס הסחוס ו/או מונעים את שחיקת הסחוסים והמפרקים, "בונים סחוס" ו/או "משקמים סחוס" ו/או בונים או משקמים את רקמות החיבור במפרקים.

עוד נקבע בהסדר הפשרה כי החברות תענקנה תרומה לעמותות שונות העוסקות ברווחת קשישים בישראל, בסך כולל של 2.8 מיליון ש"ח יוער כי חברת מרשל מוצרי טבע בע"מ לא לקחה חלק בהסדר הפשרה.

טענות הצדדים:

החברות טענו כי ההיגדים האמורים לא ייחסו סגולות ריפוי לתוספי המזון ולא יצרו מצג של החלמה ממחלת הפרקים, אלא נתנו מידע עובדתי בלבד, מאושר ומגובה במחקרים, לפיהם תוספי המזון מכילים מרכיבים המשמשים כאבני בניין לסחוסים, ומשכך עשויים להקל על שחיקת סחוס או לעכב התקדמות של מחלות.

בנוסף, נטען על ידי אחת החברות  כי לגבי תוספי המזון ששווקו על ידה, היא חדלה לפרסם היגדים המייחסים סגולות ריפוי ממועד מתן פסק הדין המכונן בנושא בעניין ג'אן נ' אלטמן רוקחות טבעית בשנת 2010 (פרשת "מגה גלופלקס").

מנגד, טענו התובעים כי רכיבי תוספי המזון אינם יעילים לשחיקת סחוסים, וכי אילולא ההיגדים המיוחסים לתוספי המזון, היו הם רוכשים מוצרים זולים יותר.

הדיון המשפטי:

לעניין ייחוס סגולות ריפוי, בית המשפט לא התייחס לשאלה האם היה בפרסומיהן של החברות משום ייחוס כאמור.

הסדר הפשרה בין הצדדים קבע תחילה כי החברות תוכלנה בתוך שלוש שנים, ככל שהדבר יעלה בקנה אחד עם ממצאים או מחקרים של גופי מחקר מובילים בעולם כגון ה- FDA, להחזיר לפרסום את ההיגדים אותם התחייבו להסיר. ואולם, היועץ המשפטי לממשלה ביקש בהערותיו להסדר הפשרה שלא לאפשר מצב כאמור, אלא לקבוע כי החברות תוכלנה לפרסם את ההיגדים האמורים רק אם יותר כך לפי החוק, התקנות או הוראות משרד הבריאות.

בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הפשרה, תוך קבלת הערתו של היועץ המשפטי לעניין האפשרות להחזיר לפרסום את ההיגדים רק אם החוק, התקנות או הוראות משרד הבריאות יאפשרו זאת.

[תצ (ת"א) 41999-01-13  (ניתן ביום 14.8.2017) (פורסם בנבו)]

 

לסקירות נוספות שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא ייחוס סגולות ריפוי, או תוספי תזונה, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

 

בית המשפט המחוזי מרכז לא אישר ניהול תובענה כייצוגית בגין עילת ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון:

 

 בית המשפט המחוזי מרכז לא אישר ניהול תובענה כייצוגית בגין עילת ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון:

 

http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=3195&CategoryID=437&Page=1

 

שכר טרחה נמוך במסגרת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה ייחוס סגולות ריפוי למוצרי מזון:

 

http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=3204&CategoryID=437&Page=1

 

בית המשפט אישר תובענה ייצוגית בעניין שיווק מדבקות להרזיה:

 

http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=3190&CategoryID=437&Page=1

 

איסור ייחוס סגולות ריפוי למוצר מזון - עדכוני פסיקה:

http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=3028&CategoryID=125

 

 

 

*           *           *

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.