גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס

אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר

אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות

המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס

בית משפט השלום בראשון לציון: צו לתפיסת מסמכים מאפשר גם תפיסת כסף מזומן

נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס

נדחתה עתירה לביטול צו החרמה

המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה

בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס

המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה