גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
05/06/11
לאחרונה, הטיל בית משפט השלום עונש מאסר בפועל וכן קנס כספי בסך של 100,000 ש"ח על יבואן סיגריות אשר נתפס כמבריח סיגריות במכולה שהוצהר כי היא מכילה מפיות נייר.

מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
22/02/11

חילוט יהלומי דמים
15/03/10

רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
15/03/10

בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
01/08/08

בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
25/02/08

מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט

כופר כסף בגין הפרת הוראות חוקיות היבוא - הגיע הזמן לשינוי!