גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

תקנות חדשות בנושא סימון מוצרי מזון המכילים חפץ
23/01/13

האם ניתן לבצע "הרמת מסך" לצורך גביית חוב מחברת סוכני מכס?
23/01/13

עדכון פסיקה: ליצרן יש זכות להגביל יבוא חוזר של מוצריו לישראל
30/12/12

מניעת מימוש אשראי דוקומנטרי בשל חריג המרמה - עדכונים
30/12/12

רשות שדות התעופה אינה רשאית לגבות דמי סבלות בטיסות ללא כבודה
30/12/12

ספק זר שהפיק חשבוניות פיקטיביות לא יוכל לתבוע על אי-תשלום
30/12/12

העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
22/11/12

הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
22/11/12

החל מ-2014- חובת סימון חדשה במוצרי מזון: שומן טראנס
22/11/12

אין חובה לתת העדפה לתוצרת הארץ בהתקשרות לאחר ביטול מכרז
28/10/12

10   [11-19]