גיל נדל משרד עורכי דין

 
האם מכס מוטל על ערך הבגדים או גם על המותג?

אמצעי הגנה לפי חוק היטלי סחר - מגמות והתפתחויות

הקרב על מיסוי הבירה- נקודות למחשבה