גיל נדל משרד עורכי דין

 
מקור ראשון - כלכלה 25.5.12

מקור ראשון - כלכלה 13.11.09

מקור ראשון 19/9/08

מקור ראשון - כלכלה 13/7/07

מקור ראשון - כלכלה 18/5/07