גיל נדל משרד עורכי דין

 

מקור ראשון - כלכלה 13.11.09