גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?

חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!

חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?

חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים

חלק ו': הצמדה, רבית וקנס פיגורים

פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת רשות המיסים לעניין חיוב יבואני רכב ביבוא אישי

אין לעכב הליכי אכיפה וגבייה כנגד יבואן אשר לא מסר מידע מלא לבית המשפט

בית המשפט: יוענק פטור חלקי מגרעון מסי יבוא על רכב ביבוא אישי

בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל