גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן

בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן

קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס

בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים

ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
20/05/13

המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
23/09/12

בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
20/02/11

המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
16/12/10

בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
28/11/10

יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
25/02/08