גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן

קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס

בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים

ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
20/05/13

המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
23/09/12

בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
20/02/11

המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
16/12/10

בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
28/11/10

יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
25/02/08

היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
01/01/08