גיל נדל משרד עורכי דין

 
מה לראת השנה ויציאת מצרים (תשע"ט)

מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו (תשע"ד)

"זכור לנו ברית אבות" (תשע"ג)

על המרחב של ראש השנה (תשע"ב)

ראש השנה - לשמוע קול שופר (התש"ע)

חגי תשרי – מבט אחר