גיל נדל משרד עורכי דין

 
אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 245 דצמבר 2009

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 241 דצמבר 2008

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 235 מרץ 2007 - כתבה 1

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 235 מרץ 2007 - כתבה 2

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 232 מאי 2006 כתבה 1

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 232 מאי 2006 כתבה 2

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 230 נובמבר 2005 כתבה 1

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 230 נובמבר 2005 כתבה 2