גיל נדל משרד עורכי דין

 

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 245 דצמבר 2009