גיל נדל משרד עורכי דין

 

המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

נדחתה בקשת מנהל מע"מ לחיוב מערער בהפקדת ערובה

בית המשפט מצמצם את היקף גילוי המסמכים בהליך ערעור מע"מ

תשלום חוב מע"מ בעת פירוק חברה מהווה העדפת נושים

יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים

לא הוכח היצוא? אין מע"מ בשיעור אפס
28/10/12

הרפורמה במיסוי כלי רכב – בעיות ופתרונות

חוקים חדשים בתכנוני המס הבינלאומיים

האם יציאה ללימודים בחו"ל שוללת את התושבות בישראל לפי דיני המס ?

הגירה של ישראלים לחו"ל וחזרה - Relocation

אין בסיס לחיוב דמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה בית ומשפחתית