גיל נדל משרד עורכי דין

 

לא הוכח היצוא? אין מע"מ בשיעור אפס

 

עו"ד גיל נדל, גלעד פז

 

לאחרונה, דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור מס שהוגש על ידי נישום, ולמעשה הנישום חויב לשלם לרשויות מע"מ סך של כ-170,000 ש"ח. הנישום טען, כי מכר תרופות הורמונאליות בתחום הפוריות ללקוחות ברומניה ובמולדובה, ולפיכך הינו זכאי לתשלום מע"מ בשיעור 0% בגין עסקאות, אך בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים לפיה לא הוכח שהיצוא התבצע בפועל.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

הנישום טען כי ייצא את התרופות באופן אישי, במזוודה אותה נטל עימו בנסיעותיו לחו"ל ואי לכך לא טרח להצטייד במסמכים המעידים על היצוא, כמו רשימון יצוא.

הנישום טען עוד, כי בעבר הסתייע במהלך הייצוא בשירותיו של סוכן מכס ישראלי, אשר הפקיד את התרופות בקירור במחסני מסוף המטענים בנתב"ג כיממה לפני שהוכמן נטל את המטען עימו במסגרת נסיעותיו לחו"ל, אך בשלב מסוים התברר כי התרופות היו באחסון זמן רב מדי ללא קירור, והן חסרות תועלת. לפיכך, החליט לקחתן במזוודה כמטען אישי ולייצאן בעצמו לחו"ל.

 

בסופו של יום, פסלו רשויות מע"מ את הדוחו"ת התקופתיים אותם הגיש הוכמן וזאת  בהתבסס על העובדה כי הוכמן  לא עמד בדרישות החוק ולא טרח להצטייד ברשימון יצוא כמסמך מהותי להוכחת היצוא בפועל. למרות זאת, נאותו רשויות מע"מ לאפשר לנישום להוכיח לשביעות רצונן כי בוצע יצוא בפועל, אך הדבר לא הוכח.

בשל כך, נדחתה ההשגה שהגיש על השומה של רשויות המס, והערעור הגיע לפתחו של בית המשפט.

 

הכרעת בית המשפט:

 

הנישום הציג בבית המשפט את ספרי הנהלת החשבונות שלו ושל ספק ישראלי בשם "לפידות" ממנו, לטענתו, רכש את התרופות. אולם, עקב פערים בין ספרי החשבונות של הנישום לאלו של לפידות, סירב בית המשפט להתבסס על ראיה זאת.

 

נוסף על כך, הנישום אף הציג בפני בית המשפט תעודות משלוח אשר מעידות, לכאורה, כי הוא אכן ייצא את התרופות לקליניקה ברומניה. אולם, לאור העובדה כי תעודות אלו הופקו באופן ביתי בתוכנת וורד ולא נערכו בהתאם להוראות החוק בדבר ניהול ספרי חשבונות בחוק מס ערך מוסף, סירב בית המשפט לקבל את התעודות כראיה.

 

נוסף על כך, העובדה שהנישום בחר שלא להנפיק חשבוניות בעבור משלוחי התרופות, נזקפה לחובתו. סתירה נוספת התגלתה בין עלויות התרופות המיוצאות עליהן הצהיר הנישום, לבין עלויות הרכישה עליהן הצהיר הלקוח הרומני.

 

לכן, בסופו של יום, בשל כל אותן סתירות שלא היו ניתנות ליישוב, דחה בית המשפט את טענת הנישום כי ביצע יצוא בפועל, ערעורו נדחה, והוא חויב בתשלום הוצאות משפט בסך של 25,000 ש"ח.

 

[ע"מ (מחוזי ת"א) 11010-10-10 הוכמן נ' מע"מ ת"א, השופט איתן אורנשטיין, פסק-דין מיום 23.9.12. ב"כ הצדדים: למערער- עו"ד קתי ברדה. למדינה- עו"ד יהונתן קראוני מפרקליטות מחוז תל אביב].