גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים  בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

הסכם ארגון הסחר העולמי בעניין פישוט הליכי סחר

תיקונים בפקודת המכס באיחוד האירופי

ניצחון לסחר החופשי: ארגון הסחר העולמי ביטל הגבלות יבוא שהופעלו ע"י ארגנטינה

הישג מכונן לארגון הסחר העולמי: הצבעה פה אחד על הסכם לפישוט הליכי הסחר

אושרה תכנית לאבטחת שרשרת הסחר העולמית בין ארה"ב לאיחוד האירופי

בית המשפט המחוזי פסק: הפיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן

ההסכמים הבינלאומיים של מדינת ישראל יכולים לעזור לך!
21/09/07

מה קורה כאשר מדינה מפירה את ההתחייבויות הבינלאומיות שלה ומעניקה סובסידיות אסורות?

ארגון הסחר העולמי נגד ארגון המכס העולמי - על מחלוקת בענייני סמכויות ופרשנויות

הסכם GATS