גיל נדל משרד עורכי דין

 

תיקונים בפקודת המכס באיחוד האירופי

 

עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

 

רקע:

 

בעוד מספר חודשים, החל ממאי 2016, חקיקת המכס באיחוד האירופי עומדת לעבור שינויים משמעותיים במספר היבטים.

 

השינויים שייכללו בחקיקת המכס באיחוד האירופי יהיו בעלי חשיבות פרקטית ופיננסית לבעלי עסקים  המייבאים ומייצאים מאירופה.

 

שלושת השינויים העיקריים, שלגביהם נפרט במאמר זה, מתייחסים ל: שינויים בכללי הערכת טובין לצרכי מכס- ביטול "כלל המכירה הראשונה" ושינוי בהטלת מכס על תמלוגים, מתן ערבות מחייבת ויתרונות לנושאי תו AEOC(גורם כלכלי מאושר).

 

שינוי כללי הערכת טובין לצרכי מכס:

 

ביטול "כלל המכירה הראשונה":

 

יתבצע שינוי בבסיס קביעת שווי הטובין לצורך הטלת המכס בכניסה לאיחוד האירופי. במצב הנוכחי טרם התיקון, בעלי עסקים יכולים לחסוך בתשלומי מכס בשל כלל הידוע כ"כלל המכירה הראשונה". במסגרת כלל זה, ניתן בנסיבות מסוימות לקחת בחשבון את ערך הסחורה במכירה מוקדמת יותר בשרשרת האספקה, שהוא לרוב ערך נמוך, ולהטיל עליו את המכס.

לדוגמא, אם סחורה נמכרה מספק בסין לגורם ביניים ביפן, וממנו ליבואן באיחוד האירופי, הרי שבנסיבות מסוימות היה ניתן לשלם מכס בכניסה לאיחוד האירופי, על בסיס מחיר המכירה שבין הספק הסיני לגורם הביניים היפני (ולא על מחיר הרכישה האחרון של היבואן באיחוד האירופי).

 

תחת הכללים החדשים שייכנסו לתוקף במאי 2016 "כלל המכירה הראשונה" יבוטל ויוחלף ב"כלל המכירה האחרונה", שלפיו המכס על סחורה המיובאת לאיחוד האירופי ייקבע על בסיס המכירה האחרונה ליבואן באיחוד האירופי. שינוי זה יוביל לעליית סכומי המכס שיידרשו יבואנים לשלם.

 

השינוי הנ"ל כולל תקופת מעבר ולפיה הוא מאפשר לבעלי עסקים להשתמש ב"בכלל המכירה הראשונה" עד לתאריך 31.12.17, ובתנאי שהיבואן התקשר בחוזה בטרם תאריך 18.01.16.

 

עלייה בשיעור המכס על תמלוגים ודמי רישיון:

 

נכון להיום, תמלוגים ודמי רישיון שמשלם יבואן הסחורה לצד ג' (בעל המותג) כלולים בערך הסחורה לצורך חישוב שיעור המכס, כאשר אותם תמלוגים קשורים לטובין המיובאים ובמידה והם משולמים כתנאי למכירה של הטובין המיובאים. תנאים אלה הם תנאים בינלאומיים הקיימים גם במדינת ישראל.

 

לפי השינוי שייכנס לתוקף במאי 2016, ההיבט של "תנאי למכירת הטובין", יורחב כדי לכלול אפשרויות נוספות, כלומר תינתן לו פרשנות מרחיבה יותר משהייתה עד כה. שינוי זה יוביל לעלייה בשיעור תשלומי המכס על תמלוגים.

 

חובת הפקדת ערבויות:

 

לפני התיקון, בעלי עסקים רבים נהנו מסידורים מיוחדים שהשהו את מחויבותם לשלם מיסי יבוא (למשל מחסן ערובה). התיקון שייכנס לתוקף במאי 2016 ישנה זאת, ולאחר שיחול יחויבו אותם בעלי עסקים לתת בטוחה פיננסית שתכסה את סכום המס. שינוי זה יביא להטלת עלויות נוספות לבעלי עסקים.

 

יתרונות נושאי תו AEOC:

 

AEOC– "גורם כלכלי מאושר" בענייני מכס (authorized economic operator for customs), מהווה מעין "סטנדרט זהב" לבעלי עסקים המזוהים כעסקים בינלאומיים שיש להם שרשרת אספקה מאובטחת, והיבטי המכס אצלם מנוהלים כהלכה ובאופן בטוח.

לצורך עידוד בעלי עסקים לקבלת תו זה, השינוי שייכנס לתוקף החל ממאי 2016 יעניק יתרונות חשובים למי שמחזיק בו, ולמשל ויתור מלא על העמדת ערבויות שהיה חובה להעמידן עד כה, בנסיבות מסוימות.

חברות המעוניינות לזכות בתו AEOCלפני חודש מאי 2016, יתבקשו להגיש את בקשתן בהקדם לרשויות המכס, שכן לרשויות נדרש פרק זמן של 120 יום לבחון כל בקשה.

 

*             *             * 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.