גיל נדל משרד עורכי דין

 
להביא את התורה אל העם או את העם אל התורה?

מדוע לא ניתן בתורה תאריך קלנדרי מדויק לחג השבועות? (תשע"ב)

שבועות - מה לחג השבועות ולזכרון העבדות במצרים? (תשע"ב)