גיל נדל משרד עורכי דין

 
NRG - מעריב 15.2.10

NRG - מעריב 24.03.09

NRG - מעריב 18.06.08