גיל נדל משרד עורכי דין

 
פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט–1979
07/09/06

צו מתן רשיונות יצוא, 1940
07/09/06

צו מתן רשיונות יבוא, 1939
07/09/06

רשיון יבוא כללי, תשל"ח-1978
07/09/06

רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ"ח–1967
07/09/06

רשיון יבוא ורשיון יצוא כללי (עסקאות טרנזיט מאושרות), תשל"ח–1978
07/09/06

צו יבוא חופשי, תשס"ו-2006
07/09/06

צו יצוא חופשי, תשל"ח-1978
08/09/06

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח–1957
08/09/06

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
08/09/06