גיל נדל משרד עורכי דין

 
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - סימון סריגים, אריגים, חוטי טקסטיל ועורות, תשמ"ה-1984
20/09/06

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים, תשמ"ז-1986
20/09/06