גיל נדל משרד עורכי דין

 
צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983
11/09/06

צו המכס (הסדרת יבוא), תשמ"ז–1986
13/09/06

צו המכס (הסדרת יבוא), תשמ"ז–1986
17/09/06

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - שרותי החזקה למקלטים, תשל"ב-1972
27/09/06

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - מכונות כביסה ביתיות, תשל"ג-1973
20/09/06

צו בדבר תנורי הסקה דירתיים
20/09/06

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), תשל"ד - 1974
20/09/06

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים) תשל"ה-1975
20/09/06

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנים ליבוא אישי) תש"ם-1980
20/09/06

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחממי מים סולאריים וחשמליים חד-דירתיים), תשמ"ד-1983
20/09/06