גיל נדל משרד עורכי דין

 
חוקת - סיפורו של המטה השגוי (תשפ"ב)

שלח - סוף הסיפור (תשפ"ב)

בהעלותך - אהרון הכהן: סיפורו של שיקום מההריסות - תשפ"ב

נשא - בזכות הפשרה והנורמליות (תשפ"ב)

בלק –שאלה של ארבעים שנה (תשע"ט)

קורח - טירונים פוליטית או מתוחכמים ובעלי נסיון? (תשע"ט)

נשא – הסדר הפשרה של הנזיר (תשע"ז)

פנחס - בחירה מכוונת במס' 2 (תשע"ה)

פנחס - שעתו הגדולה של פנחס בן אלעזר הכהן (תשע"ד)

במדבר – העברת מקל סבוכה (תשע"ד)

בהעלותך - סופו של שיקום שהתארך ונמתח (תשע"ד)

מטות מסעי - חוק ההסדרים של סוף ספר במדבר (תשע"ג)

פנחס - "ותקרבנה" (תשע"ג)

בלק - מדוע התעקש בלק להיכשל שלוש פעמים? (תשע"ג)2

בלק - שלא תגיד שלא אמרתי (תשע"ג)1

חקת - פרה אדומה - פתרון פרקטי לצורך הלכתי (תשע"ג)

קורח - היינו כבר בסרט הזה (תשע"ג)

שלח לך - הכל מעורבב - סיפורם של הנסכים (תשעג)

בהעלותך - שחקן בודד בחזית ההנהגה (תשע"ג)

בהעלותך – מצות התקיעה בחצוצרות (תשע"ג)

נשא - קונספירציה (תשע"ג)

במדבר - מזעור נזקים (תשע"ג)

מטות מסעי -מסעות הכיבוש של חצי שבט מנשה (תשע"ב)

פנחס - "המנהיג החדש" (תשע"ב)

בלק -מדוע התעקש בלק להיכשל שלוש פעמים? (תשע"ב)

חוקת - שירת העם והטרגדיה של משה (תשע"ב)

קרח - הבכורות, הלוויים, ומחלוקות קורח ועדתו – מהלך מתוכנן? (תשע"ב)

שלח לך - מי שלח את המרגלים (תשע"ב)

בהעלותך - חרדות לשלום ההנהגה (תשע"ב)

נשא - הסדר הפשרה של הנזיר (תשע"ב)

מסעי-"וְלֹא תְטַמֵּא אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָהּ" תשע"א

מטות - "מדוע קצף משה על פקודי החיל?" (תשע"א)

פנחס - "ברית השלום של פנחס" (תשע"א)

בלק - כשלון מערכת האכיפה (תשע"א)

חוקת - מי מריבה - הקבעון (תשע"א)

קרח - מהו המועד המתאים לביצוע נסיון הפיכה? (תשע"א)

שלח לך - "שליחות המרגלים – ההזדמנות האחרונה" (תשע"א)

בהעלותך - משבר האספסוף (תשע"א)

נשא - באותה שעה היה משה מתיירא ואומר: שמא נסתלקה ממני רוח הקודש ושרתה על הנשיאים? (תשע"א)

במדבר "התמונות ההפוכות שבספר במדבר" (תשע"א)

מטות - המצוות בפרשה: הלווים – היבדלות וחיבור (תש"ע)

פנחס - המצוות בפרשה האם יש קשר בין קרבן המוסף לבין המועד שבו הוא מוקרב? (תש"ע)

בלק - המצוות בפרשה: האם תיתכן נבואה אצל הגויים (תש"ע)

חקת - המצוות בפרשה: על דילמת השיוך הכפול של מי הנדה (תש"ע)

קרח - המצוות בפרשה: האם יתכן שהאדמה תשוב ותבלע את החולק על הכהונה? (תש"ע)

שלח לך - המצוות בפרשה: "כדי שתושרש מידת הנדיבות ותמעט הרעבתנות לאכול ולהרוויח" (תש"ע)

בהעלותך - המצוות בפרשה: תקיעה בחצוצרות – שתים שהם אחת (תש"ע)

נשא - המצוות בפרשה: קרבנות הנזיר – המשכו של תהליך או סופו של תהליך (תש"ע)

במדבר - המצוות בפרשה: מדוע לא ניתן בתורה תאריך קלנדרי מדויק לחג השבועות? (תש"ע)

מטות מסעי - המצוות בפרשה: ולא תקחו כופר לנפש רוצח (התשס"ט)

פנחס - המצוות בפרשה: מה נוסף בקרבן המוסף (התשס"ט)

בלק - מדוע התורה אינה דנה בענייני העולם הבא (אך דנה בימות המשיח)? (התשס"ט)

חקת -המצוות בפרשה: מה לטומאת המת ולמנין המצוות? (התשס"ט)

קרח - המצוות בפרשה: הפרשת מעשר ונתינתו – רצף או נתק? (התשס"ט)

שלח לך - המצוות בפרשה: "יכול שהן שתי מצוות, מצוות תכלת ומצוות לבן?" (התשס"ט)

בהעלותך - המצוות בפרשה: פסח שני – ההזדמנות החדשה (התשס"ט)

נשא - פרשת שוטה: מי עומד במרכז? (התשס"ט)

במדבר - המצוות בפרשה: מצוות לדורות ומצוות לשעתן (התשס"ט)

מסעי - המצוות בפרשה: זהירות ומקצועיות בדיני נפשות (התשס"ח)

מטות - המצוות בפרשה: "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה" – מדוע? (התשס"ח)

פנחס - המצוות בפרשה: מדוע דיני הירושה נדחקו לסוף הרשימה? (התשס"ח)

בלק - המצוות בפרשה: ימות המשיח - על עיקר אמונה שאינו נמנה כמצוה (התשס"ח)

חקת - המצוות בפרשה: האם בוחנים את לשון התורה או את הענין הנדון בה? (התשס"ח)

קורח - המצוות בפרשה: שמירת בית המקדש: קירבה או הרחקה? (התשס"ח)

שלח לך - המצוות בפרשה: "ולא תתורו" - יצרים או מחשבות? (התשס"ח)

בהעלתך - המצוות בפרשה: פסח שני – גם התנאים נחלקו בענין מנין המצוות (התשס"ח)

נשא - המצוות בפרשה: ברכת כהנים – מצווה אחת או כמה מצווה? (התשס"ח)

במדבר - המצוות בפרשה: על מצוות שאינן נוהגות לדורות (התשס"ח)

בהעלותך- המצוות בפרשה: תקיעה בחצוצרות – שנים שהם אחד (תשס"ז)