גיל נדל משרד עורכי דין

 

בלק - מדוע התעקש בלק להיכשל שלוש פעמים? (תשע"ג)2

 

 

 

שלוש פעמים ביקש בלק מבלעם לקלל את ישראל, ורק לאחר שלושה כשלונות ויתר בלק והודה בכשלון – "לקוב אויביי קראתיך, והנה בירכת ברך זה שלוש פעמים. ועתה, ברח לך אל מקומך; אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך ה' מכבוד".

 

התעקשותו של בלק תמוהה: מדוע בלק לא הבין מראש כי הענין אבוד, והוא התעקש לבקש מבלעם לקלל את העם, ומדוע המשיך כך בפעם שניה ושלישית? התמיהה מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שכבר לפני הכשלון הראשון מיידע בלעם את בלק שאין הוא עצמאי בפעולותיו וכי "הדבר אשר ישים אלוהים בפי - אותו אדבר", והוא חוזר ושונה זאת לאחר מכן מספר פעמים נוספות, ובכל זאת בלק אינו מרפה. ואם כבר בלק עומד על דעתו – מה אירע דווקא בפעם השלישית שגרם לבלק להניח לענין הקללות ולחפש אופנים אחרים להלחם בישראל?

 

יוזמתו של בלק להזמין אל בלעם הקוסם על מנת שיקלל את בני ישראל נעוצה כמובן באמונתו של בלק במאגיה, לפיה יכול המכשף לשנות את העתיד באמצעות ברכה וקללה הנעשים על פי טקס מסודר. כששומע בלק לראשונה את דברי בלעם  - "הדבר אשר ישים אלוהים בפי - אותו אדבר" – הוא אינו לוקח אותם ברצינות, מהטעם הפשוט שבלעם נותן לו להבין שמדובר בסוג של תירוץ-כיסוי מוכן מראש ולא יותר מזה, שהרי בלעם עצמו, לאחר דברים אלו, מתחיל במעשי המאגיה השונים – בנית שבעה מזבחות והעלאת פר ואיל בכל מזבח.  בלק הבין, על כן, שהכל מתנהל כתיקונו על פי פרוצדורת המאגיה המקובלת.

 

וכאן מגיע הכשלון הראשון, ובעקבותיו  - הסברו של בלעם "את אשר ישים ה' בפי אותו אשמור לדבר". בשלב זה מחליט בלק לקחת את הענין לידיו ולקבוע באופן מדוייק איך ינוהל הענין: "לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראנו משם; אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וקובנו לי משם". בלק סבר, ככל הנראה, שהיה כשל בהתארגנות לביצוע הקסם, או ליקוי בבחירת המיקום הנכון לביצוע הפעולה, ולפיכך לקח את המושכות לידיו, מתוך ציפיה שהפעם הקסם יפעל.

 

כשבלק מתוודע לכשלון השני ולדבריו של בלעם "כל אשר ידבר ה' אותו אעשה", מבין בלק שהכשל אינו נעוץ רק בטקס או במיקום, אלא, בעקבות דבריו של בלעם, שיש כוח נוסף שמעורב בכל הענין ושיש להביאו בחשבון  -"אולי יישר בעיני האלהים וקבותו לי משם". לפיכך עותר בלק לבלעם לגייס למעשי המאגיה גם את כוחו של א-להים. בלק אינו מרפה: הוא ממשיך להיות אקטיבי ולוקח את בלעם לראש הפעור, מקום שניתן לראות ממנו את כל העם. אמנם, בלעם ציין ואמר - "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"  אך בלק פירש דברים אלו ככאלו האומרים לו שאצל עם ישראל אין מדובר בפרוצדורת קסמים רגילה, אלא בטקס מאגיה ייחודי. בלק סבר, אפוא, שאנחנו נמצאים עדין בתוך תחומו של עולם הקסם והמאגיה, כפי שתעיד על כך ההכנה לסבב השלישי - בנית שבעה מזבחות והקרבת שבעה קרבנות.

 

אלא שכאן מתחולל השינוי: בסבב השלישי, פעולתו של בלעם לא נעשית בדרך של קוסמות ומאגיה, אלא בדרך של נבואה - "וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל ולא הלך בפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח א-להים". ענין זה הובהר גם לבלק, אשר צפה בשינוי קיצוני זה, וחווה בהתרסקות המהלך שלו ובאובדן השליטה של הקוסם שהביא, שכבר אינו מתנהג בקוסם אלא כמשהו אחר. מדבריו של בלק לבלעם, בסוף הסבב הזה, עת בלק זועם וקוצף, סופק את כפיו ומכריז "והנה מנעך ה' מכבוד", אנו נוכחים לדעת שבלק הבין את טעותו הבסיסית בהבנת המהלך, והוא סוף סוף הפנים מפנים שאין לו ענין עם מאגיה כלל אלא עם ה'.

 

כדי להמחיש את אי הבנתו הקרדינאלית של בלק במהלך כולו מוסיפה פרשתנו לספר על איבוד השליטה הכולל של המהלך, עת בלעם פוצח בנבואה נוספת, בלתי מוזמנת, ומספר את "אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים".

 

בלק, שכשל במהלך, לקח צעד אחד אחורה וחזר לדרכו, אך לא נטש את תכנונו לבלום את ישראל. הפעם הוא תכנן מהלך מתוחכם ומוצלח בהרבה, שהפיל חללים רבים בישראל, כמתואר בסוף הפרשה.