גיל נדל משרד עורכי דין

 

רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ"ח–1967

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939, וסעיף 3 לצו מתן רשיונות יצוא, 1940, אני נותן רשיון זה:

1.    ברשיון זה —

           "סחורה" — כל סחורה המותרת ביצוא לפי צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ"ב–1962;

           "שטח"— השטח של ארץ ישראל ממערב לירדן שבו אינם חלים המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל.

2.    סחורה המובאת למדינת ישראל מהשטח לשם העברתה לחוץ-לארץ, כמות שהיא, מותרת ביבוא וביצוא.

3.    לרשיון זה ייקרא "רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ"ח–1967".

 

י"ז בחשון תשכ"ח (20 בנובמבר 1967)                     דוד גולן

                                                                                                רשות מוסמכת