גיל נדל משרד עורכי דין

 

רשיון יבוא ורשיון יצוא כללי (עסקאות טרנזיט מאושרות), תשל"ח–1978

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939, וסעיף 3 לצו מתן רשיונות יצוא, 1940, אני נותן רשיון זה:

1.    (א)  טובין המיובאים לישראל לשם העברתם לחוץ לארץ כמות שהם מותרים ביבוא לישראל וביצוא מישראל, ובלבד שנרשמו על ידי רשות המכס לפי סעיף 62 לפקודת המכס, לשיטעון או למעבר.

      (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הטובין המפורטים בתוספת, המיוצאים לארצות הברית של אמריקה.

       (ג)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הטובין המפורטים בתוספת השלישית לצו יצוא חופשי (תיקון מס' 5), תשמ"ז–1987.

1א. (א)  צויין בתוספת מספרו של פרט בתעריף המכס, סעיף, סעיף קטן, או מספר פסקה של פרט כאמור (להלן — פרט מכס), יחולו הוראות הרשיון על הטובין המסווגים באותו פרט מכס.

      (ב)  צויין לצידו של פרט מכס בתוספת תיאור טובין, יחולו הוראות רשיון זה רק על אותם טובין.

2.    רשיון יבוא ורשיון ייצוא כללי (עסקאות טרנזיט מאושרות), תשי"ט– 1958 — בטל.

3.    לרשיון זה ייקרא "רשיון יבוא ורשיון יצוא כללי (עסקאות טרנזיט מאושרות), תשל"ח–1978".

 

תוספת

(סעיף 1(ב))

 טור א'                                                       טור ב'

הפרט או הפרק בתעריף המכס                        תיאור הטובין

 

39.18

39.19

39.21                                               בדים מצופים בחומר פלסטי.

39.26

48.14  

42.02                                                חפצי נסיעה, שקי קניות, 

                                                       ארנקים וכלי קיבול דומים,

                                                       העשויים או כוללים בדי

                                                       טקסטיל.

42.03                                               מוצרי הלבשה מעור שמרכיב

                                                       הטקסטיל בהם לפי משקל הוא

                                                       50% ומעלה.

פרקים 50 עד 63 למעט הפרטים

הבאים:

 50.01, 50.02, 50.03, 51.01,

 51.02, 51.03, 52.01, 52.02,

 52.03, 53.01, 53.05, 55.01,

 55.02, 55.03, 55.04, 55.05,

 55.06, 55.07.

64.06                                               גפות מבד או המכילות בד.

94.04                                               כלי מיטה או מוצרים דומים

                                                       המרופדים באמצעות קפיצים

                                                       או על ידי מילוי בכל חומר

                                                       שהוא (כגון מזרונים, כסתות,

                                                       שמיכות פיק, כרים וכריות

                                                       לסוגיהם) העשויים או מכילים

                                                       בד טקסטילי.

 

א' בסיון תשל"ח (6 ביוני 1978)                                   יחזקאל אבולעפיה

                                                                                       מנהל המכס והבלו

 

לראש העמוד