גיל נדל משרד עורכי דין

 

מה קורה כאשר מדינה מפירה את ההתחייבויות הבינלאומיות שלה ומעניקה סובסידיות אסורות?

 

חדשות WTO


 

בתאריך 22.1.01 הגישה ברזיל בקשה ל - DSB (מנגנון יישוב הסכסוכים) של ארגון הסחר העולמי לדון בתביעה שלה נגד ממשלת קנדה בשל הפרת הסכם הסובסידיות של ארגון הסחר העולמי. לטענת ברזיל, קנדה הפרה את הסכמי הסחר, בכך שהיא מעניקה סובסידיות לענף התעופה הלאומי שלה הן ע"י מענקים הלוואות ובטחונות המעודדים את הייצוא בתחום התעופתי. בתאריך 17.2.03 נתנה החלטה ע"י הבורר שדן בענין הקובעת כי תביעתה של ברזיל מוצדקת וכי היא זכאית ליישם סנקציות כנגד קנדה בערך כספי של כ-250 מיליון דולר. ביום 18.3.03 אימץ ה - DSB את פסק הבוררות והתיר לברזיל לנקוט בסנקציות כנגד קנדה.

 

פרשנות: אחד מהישגיו של סבב אורוגואי (שבמסגרתו הוקם ארגון הסחר העולמי) הינו הקמת גוף משפטי המוסמך לדון בסכסוכים בין מדינות הנוגעים לסחר בינלאומי. כיום, יותר מתמיד, מדינה המפירה את התחייבויותיה במסגרת הסכמי הסחר הבינלאומיים, צפויה לסנקציות כלכליות כבדות