גיל נדל משרד עורכי דין

 

המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

בפס"ד חדש נקבע כי גם לשכירים מגיע החזרי מס בשל השתלמויות מקצועיות והוצאות נוספות

רואי חשבון היזהרו במתן עצה מקצועית

לא להכרה למס בלימודי תואר אקדמי ראשון או שני כן להכרה בהשתלמויות מקצועיות של עצמאים ושכירים