גיל נדל משרד עורכי דין

 

אגוד המשתמשים בהובלה ימית - ידיעון מס' 232 מאי 2006 כתבה 1