גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

גרעונות מכס - ביטול הצמדה רבית וקנס פיגורים
29/03/07

חלק א': הצגת הבעיה - או - כיצד נוחתת מהלומה על ראש היבואן?