גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית

בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל

נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס

רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין

ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים

בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים

בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו

מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה

אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה

רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ