גיל נדל משרד עורכי דין

 

שכר טרחה נמוך במסגרת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה ייחוס סגולות ריפוי למוצרי מזון

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד מור גושן

רקע:

לאחרונה, אישר בית המשפט המחוזי מרכז הסדר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה ייחוס סגולות ריפוי למוצרי מזון, לא לפני שפסק שכר טרחה נמוך במיוחד לעורך דינו של התובע הייצוגי, בגובה 3,000 ₪ בלבד, חרף בקשתו לפסיקת שכר טרחה בגובה 70,000 ₪.

עובדות המקרה:

בקשה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה בטענה כי יצרנית המייצרת ומשווקת את המוצר "תמצית שורש הכורכום" ("המוצר"), מפרסמת את המוצר באופן שמייחס סגולות ריפוי למוצר ומפר את האיסור על ייחוס סגולות ריפוי למצרכי מזון, הקבוע בתקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), התשל"ח-1978.

היצרנית הסירה את הפרסומים המפרים לכאורה מאתר האינטרנט שלה עוד טרם הדיון בבית המשפט, ובין לבין אף נכנס לתוקף חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015, אשר תקנות מכוחו אמורות להסדיר את הנושא שבמחלוקת. הצדדים הודיעו כי בקשת אישור התובענה הייצוגית התייתרה וביקשו אישור משותף להסתלקותם.

טענות הצדדים:

היצרנית טענה כי המוצר המשווק על ידה כלל אינו מוגדר כמצרך מזון, וזהו תנאי הכרחי לתחולת תקנות הבריאות; כי תקנות הבריאות אינן חוקתיות ועל כן בטלות; עוד טענה, כי קיים הסדר חוקי מיוחד, שעניינו "תוספי תזונה" המוציא את תחולת תקנות הבריאות על פרסום המוצר כאן; היצרנית גם טענה כי הבקשה מתייחסת לפרסומים שבחלקם אינם מטעמה; כי המידע אליו מתייחס התובע איננו "פרסומת" כנדרש בתקנות, אלא הפנייה למחקרים, וכי לא מתקיים קשר סיבתי בין המידע המופיע באתר האינטרנט של היצרנית לבין רכישת המוצר.

עורך דינו של התובע הייצוגי דחה את טענותיה של היצרנית בטענה כי אין בסיס לטענה לפיה לא מדובר במצרך מזון, ונתמך באזהרות והתראות שמשרד הבריאות שלח ליצרנית בנוגע לפרסומיה אודות המוצר.

הדיון המשפטי:

בית המשפט המחוזי אישר את הסדר ההסתלקות, שכן, המידע באתר האינטרנט של היצרנית תוקן באופן העולה בקנה אחד עם הוראות הדין כך שאין מחלוקת.

אשר לשכר הטרחה והגמול שנפסק לתובע הייצוגי ולעורך דינו, על אף שעורך דינו של התובע הייצוגי ביקש לפסוק שכר טרחה בסך 70,000 ₪ וגמול לתובע בסך 3,500 ₪ והפנה למקרים בהם נפסקו סכומי שכר טרחה בשווי 20,000-40,000 ₪, בית המשפט קבע כי נוכח הפשטות היחסית של הבקשה ושל המחקר הקשור אליה, ההסדרה המהירה של הנושא עוד קודם לדיון בבית המשפט ויתר נסיבות העניין - שכר הטרחה נקבע בסך 3,000 ₪ וגמול התובע הייצוגי נקבע בסך 1,000 ₪ בלבד.

 [תצ (מרכז) 42780-10-16 רפאל כנעני נ' סולגאר ישראל, אמברוזיה בע"מ, פורסם ב-21.5.17) 

 

*           *           *

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.