גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
01/06/10

האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
01/06/10

יבואן שאינו צד לשטר המטען חויב בתשלום דמי השהייה

בית המשפט המחוזי: היטל THC והיטל מעבר שלא שולמו לצדדים שלישיים לא יוחזרו ליצואן הישראלי

המשלוח לא הגיע ליעדו במועד - הנזק התחלק בין בעל המטען למשלח

בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה

בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן

יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל

בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית

איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח

  10   [11-12]