גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
01/06/10

האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
01/06/10

בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה

בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן

יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל

בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית

איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח

שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?

משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים

בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען

  10   [11-12]