גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?

אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען

מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?

יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות

תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל

בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי

על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?

האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?

לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך

מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort

  10   [11-12]