גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?

משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים

בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען

בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען

בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
06/04/10

האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
15/03/10

חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
03/02/10

בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
03/02/10

ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
15/12/09

יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
21/09/09

  10   [11-12]