גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען

בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
06/04/10

האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
15/03/10

חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
03/02/10

בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
03/02/10

ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
15/12/09

יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
21/09/09

נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
24/08/09

סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
12/07/09

עם מי נכרת חוזה ההובלה?
29/01/09

  10   [11-12]