גיל נדל משרד עורכי דין

 

מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
יבואן שאינו צד לשטר המטען חויב בתשלום דמי השהייה
בית המשפט המחוזי: היטל THC והיטל מעבר שלא שולמו לצדדים שלישיים לא יוחזרו ליצואן הישראלי
המשלוח לא הגיע ליעדו במועד - הנזק התחלק בין בעל המטען למשלח
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

 

בסקירה זו נתאר החלטה שניתנה לאחרונה בבית המשפט השלום באשדוד, שבה הכריע בית המשפט כי כאשר קיים סכסוך בין יבואן לספק זר בנוגע לבעלות בטובין, הסכסוך הנל אינו עניינו של המוביל הימי. בית המשפט חזר על הכלל כי המוביל הימי נדרש למסור את הטובין למי שמחזיק בשטר המטען המקורי, אחרת יהיה חשוף לתביעות.

 

לאור זאת שהיבואן לא הוכיח כי בידו שטר המטען המקורי, נדחתה בקשת היבואן להורות על שחרור מיידי של הטובין לידיו. 

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

היבואן רכש טובין מספק בסין ושילם עבורם את עיקר התמורה. בהמשך, הושלמה היתרה החסרה לספק בסין באמצעות קרוב משפחה של היבואן. על פי הטענה, מסר הספק הסיני לקרוב המשפחה את שטר המטען ושלח את שתי המכולות לנמל אשדוד כמוסכם בין הצדדים.

 

מספר ימים לאחר פריקת המכולות ואחסונן במחסני חברת האחסנה, פנה היבואן לקבלת הטובין, אולם נציגת חברת הספנות שהובילה את הטובין לישראל סירבה לאשר את הוצאת הטובין מהמחסן בטענה שקיבלה הוראה להשיבם לסין. בעקבות זאת, ניתן צו ארעי להשארת המכולות במחסני חברת האחסנה, שכן היבואן חשש שהם יושבו לסין.

 

נציגת חברת הספנות טענה שבעת הטענת המכולות על האוניה נופקו שלושה עותקים מקוריים של שטר המטען, ואילו בזמן שהיבואן ביקש לשחרר את הסחורה, הוא הציג שטר מטען אך עלה שמדובר בשטר מטען השונה משטר המטען המקורי, וכי מדובר בטיוטה בלבד, ולכן בדין סירבה חברת הספנות למסור לידו את הסחורה.

 

עוד הוסיפה נציגת חברת הספנות כי ספק הטובין ששיגר אותם מסין, הציג בפני המוביל הימי מסמכים שונים שעל יסודם טען שהיבואן חייב לו עוד כ-105,000 דולר. זאת ועוד, נטען שספק הטובין ששיגר את הסחורה הפקיד את כל שלושת העותקים המקוריים של שטר המטען בידי נציג המוביל הימי בסין והורה למוביל הימי להשיב את המטען לסין.

 

היבואן טען בתגובה כי נציגת חברת הספנות והמוביל הימי חברו עם ספק הטובין בסין לביצוע מעשה מרמה כלפיהם, בזמן שהתמורה עבור הסחורה לספק בסין שולמה במלואה והוא מנסה כעת להחזיר את הסחורה לידיו. היבואן הדגיש כי המטען נרשם על שמו בעת הגעתו לישראל, בשטר המטען המצוי בידי המוביל הימי.

 

הכרעת בית המשפט:

 

בית המשפט חזר על הלכות קודמות והדגיש את מהותו של שטר המטען, אשר מלבד תפקידו כראייה למסירת המטען לרשות המוביל, ולהיותו חוזה ההובלה בין המוביל לשולח המטען, הינו מסמך קנייני המקנה למחזיק בו את הזכות לדרוש ולקבל את החזקה במטען הרשום בו.

 

בית המשפט פסק כי שטר המטען לא מבטא את זכות הבעלות במטען אלא משקף את הזכות לקבל את המטען מידי המוביל, זכות הנמצאת בידיו של מי שמחזיק בשטר המטען. עוד צוין כי שטר המטען הוא מסמך סחיר כשלעיתים תכופות המוביל כלל אינו יודע מיהו בעל המטען, והבעלות במטענים עשויה להחליף ידיים רבות מעת ההטענה ועד שהמשלוח הגיע לידי הזכאי לקבלו.

 

לאור זאת, נפסק כי צדקה חברת הספנות בכך שסירבה למסור את המטען ליבואן שאינו אוחז בשטר המטען המקורי. צוין כי אם חברת הספנות הייתה מוסרת את המטען לידי היבואן למרות שאינו מחזיק בשטר המטען המקורי, היא הייתה חשופה לתביעות ממי שמחזיק בשטר המטען.

 

לאור האמור, פסק בית המשפט כי היבואן לא זכאי לקבל סעד זמני לשחרור המטען לידיו. עוד צוין כי אין המוביל הימי יכול לברר את הטענות המועלות במישור היחסים שבין היבואן לבין ספק הטובין בסין.

 

לאור זאת, פסק בית המשפט כי הבקשה למתן צו מניעה זמני נדחית והצו הארעי שניתן מבוטל. על היבואן הוטלו הוצאות ההליך של חברת הספנות בסך 3,000 ש"ח.

 

[ה"פ (שלום אשדוד) 44343-03-15 אלעסלי ואח' נ' אוברסיז קומרס בעמ ואח' - השופט גיל דניאל, החלטה מיום 15.4.15, שמות ב"כ הצדדים לא צוינו.

 

*             *             *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.